| SCGC เดินวิ่งมาบตาพุด #12 |

| SCGC เดินวิ่งมาบตาพุด #12 |

วันที่จัดงาน

5 มีนาคม 2023

เวลาที่จัดงาน

05:00

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้าแม่จันเท มาบตาพุด ระยอง

ประกาศและประเภทการแข่งขัน
เสื้อและเหรียญ
เส้นทางวิ่ง
การรับอุปกรณ์
✍สมัครวิ่งงานนี้

ประกาศจากผู้จัด

 

งานเดิน-วิ่ง มาบตาพุด-เอสซีจีซี มินิมาราธอน ครั้งที่ 12

ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่จันเท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด

🏆🥇ประเภทการแข่งขัน

🔹 ระยะ 3 กิโลเมตร
*ไม่มีการแข่งขัน*

 

🔹 ระยะ 5 กิโลเมตร
🏆 ถ้วยรางวัล Overall ชาย+หญิง
🏆 ถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุอันดับ 1-5

ชาย : อายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี, อายุ 50-59 ปี, อายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิง: อายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี, อายุ 50 ปีขึ้นไป

 

🔹 ระยะ 13 กิโลเมตร
🏆 ถ้วยรางวัล Overall ชาย+หญิง
🏆 ถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุอันดับ 1-7

ชาย : อายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-24 ปี, อายุ 25-29 ปี, อายุ 30-34 ปี, อายุ 35-39 ปี, อายุ 40-44 ปี, อายุ 45-49 ปี, อายุ 50-54 ปี, อายุ 55-59 ปี, อายุ 60-64 ปี, อายุ 65-69 ปี, อายุ 70 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-24 ปี, อายุ 25-29 ปี, อายุ 30-34 ปี, อายุ 35-39 ปี, อายุ 40-44 ปี, อายุ 45-49 ปี, อายุ 50-54 ปี, อายุ 55-59 ปี, อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

👕 เสื้อระยะ Fun Run

👕 เสื้อระยะ 13 km

🥇 เหรียญที่ระลึก

เส้นทางวิ่ง

👕 การรับอุปกรณ์
รับบิบและเสื้อวันที่ 4 มีนาคม 2566
เวลา 14.00-19.00
ศาลเจ้าแม่จันเท มาบตาพุด ระยอง

📝โปรดแสดงเอกสารเพื่อรับอุปกรณ์
– Order ID หรือ Email
– บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

สถานที่จัดงาน

  • ศาลเจ้าแม่จันเท มาบตาพุด ระยอง
  • เมือง
  • มาบตาพุด
  • ระยอง
แบ่งปันกิจกรรมนี้